Gratis elektronische bibliotheek

GEVAARLIJK AFVAL - H. Spies

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,51
ISBN: 9789053521403
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Spies

Alle H. Spies boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In de methode Toegepaste milieuchemie wordt de chemische achtergrond van het gedrag van verontreinigingen in bodem, water en lucht behandeld, zodat de risico's voor mens en milieu kunnen worden geschat. Naast het chemische, en fysisch-chemische gedrag van stoffen besteedt de methode ook aandacht aan saneringstechnieken en bestuurlijke en juridische aspecten van milieuverontreiniging. De methode is opgebouwd rond tien casussen, waarvan er in het Basisboek vijf worden gepresenteerd. De overige zijn als losse katernen verschenen. In iedere casus, met uitzondering van de eerste, wordt de lezer geacht zelf een milieuhygiënisch probleem op te lossen. Hierbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van computerprogramma's die ook in de praktijk worden toegepast. Aan de hand van een groot aantal opgaven, wordt de lezer door de casus gevoerd. De methode Toegepaste milieuchemie is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs, die een technische milieustudie volgen. De methode is ook bruikbaar voor milieu - ambtenaren of anderen, die hun kennis van de chemische achtergronden van de milieuhygiëne willen op frissen.

...- en industriesector vormt het afvoeren van gevaarlijke stoffen een belangrijk aandachtspunt binnen het afvalbeheer ... Gevaarlijk afval/chemisch afval ophalen | Renewi ... . Gevaarlijk afval is onze specialiteit! De Afvalstoffendienst verwerkt uw gevaarlijk afval op veilige en verantwoorde manier. Als een van de weinige gemeentelijke inzamelaars in Nederland hebben wij een inzamel- en bewaarvergunning én een volledig gecertificeerde dienstverlening op dit gebied. Ook in gevaarlijk afval zitten vaak nog stoffen die kunnen worden hergebruikt, zoals olie. Waar dit niet mogelijk ... Gevaarlijk en chemisch afval | GP Groot inzameling en ... ... . Ook in gevaarlijk afval zitten vaak nog stoffen die kunnen worden hergebruikt, zoals olie. Waar dit niet mogelijk is, proberen we een andere nuttige toepassing te vinden, zoals energieopwekking of verwerking in de cementindustrie. Voor de reguliere verwerking van gevaarlijk afval werken wij samen met specialistische partners. Chemisch afval afvoeren. Chemischafval.nl is dé website voor bedrijven en instellingen om hun chemisch en gevaarlijk afval te laten afvoeren. Wilt u ook waar en wanneer het u uitkomt, de afvoer van uw gevaarlijk afval eenvoudig aanmelden? Kies voor het gemak van chemischafval.nl! Gevaarlijk industrieel afval Duurzame verwerking Stortplaats Noord en ... 4 duurzame producten uit GFT-afval Social Return de normaalste zaak ... Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijke afvalstoffen zijn batterijen, accu's, bestrijdingsmiddelen, (minerale) oliehoudende afvalstoffen en afvalstoffen die veel zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) of andere gevaarlijke stoffen bevatten. Zie ook Geven werkinstructie; Zie ook Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffen Zie ook Achtergrondinformatie gevaarlijk afval; VIHB Inzamelvergunning: Om (gevaarlijke) afvalstoffen te mogen vervoeren, dient het inzamelbedrijf te beschikken over een bewijs van vermelding op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB). Gevaarlijk afval Van Vliet Groep is één van de weinige die landelijk gevaarlijk (chemisch) afval (KCA) inzamelt. Het inzamelen en verwerken van KCA is een vak apart, vanzelfsprekend gekenmerkt door strenge overheidsregulering, hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie. Gevaarlijk afval moet je niet alleen van ander afval scheiden maar de verschillende soorten gevaarlijk afval moet je ook niet mengen. Dit is noodzakelijk omdat een combinatie van stoffen voor een gevaarlijke reactie kan zorgen. Onder gevaarlijk afval verstaan we afvalstoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of het milieu. Bijzonder en gevaarlijk afval. Ons team Bijzonder Afval verwerkt uw gevaarlijk afval veilig en milieuverantwoord. We beoordelen hoe we uw afvalstroom kunnen verwerken en zetten deze om in duurzame energie. Zo dragen we samen bij aan een schonere wereld. REMONDIS Nederland biedt branchegerichte totaaloplossingen voor afvalinzameling, afvalverwerking, Recycling en Rioolservice voor particulieren, bedrijven en overheid. Een groot twistpunt rondom kernenergie is wat er met het radioactieve afval van een kerncentrale gebeurt. Het radioactieve afval is een milieu- en gezondheidsrisico. De straling van dit afval is erg gevaarlijk voor levende wezens, zodat veilige en langdurige opslag noodzakelijk is. Hier is (nog) geen definitieve oplossing voor. 3 Gevaarlijk en chemisch afval is een afvalsoort die schadelijk kan zijn voor mens en omgeving. Het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen, dient dan ook op een zorgvuldige manier te gebeuren. Het BAT verwijdert gevaarlijke en chemische stoffen op deskundige en veilige wijze en zorgt ervoor dat ze volgens de juiste wetgeving en richtlijnen worden vernietigd....