Gratis elektronische bibliotheek

Vermogensverhoudingen in Nederland - Nico Wilterdink

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2015
BESTANDSGROOTTE: 9,3
ISBN: 9789461643667
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Nico Wilterdink

Nico Wilterdink Epub boeken van Vermogensverhoudingen in Nederland zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Hoe groot zijn de vermogensverschillen in Nederland? Hoe groot is het aandeel van de rijkste één procent in het totale privévermogen van ons land? Is dit percentage vergelijkbaar met dat van andere landen in Europa en van Amerika? En hoe hebben wij in Nederland in de afgelopen jaren onze rijkdommen vergaard? Doen we dat nu anders dan vroeger? In dit magistrale boek wordt een beeld geschetst van de opbouw van vermogens en de verschillen daarin sinds het midden van de 19e eeuw. Het boek is baanbrekend omdat het niet alleen op een heldere manier belangwekkende , vaak onbekende en moeilijk te vinden cijfers op een rijtje zet, maar deze ook in een sociale en historische context plaatst. Tegelijkertijd schuwt de auteur de discussie met Piketty niet en zet vraagtekens bij diens verklaringen. Nico Wilterdink is emeritus hoogleraar sociologie en doceerde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor deze nieuwe en uitgebreide editie van zijn in 1984 voor het eerst verschenen boek schreef hij een nieuw deel over de afgelopen decennia waarin veel veranderde in Nederland.‘Een uitstekend en belangwekkend boek.’ P.W. Klein, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS‘Hij trekt een historische lijn van de vermogensverhoudingen in de 19e eeuw naar de toestand nu en brengt die ontwikkelingen in verband met verschuivende machtsverhoudingen en de heersende politieke opvattingen.’ VRIJ NEDERLAND‘Het boek laat zich op een regenachtige zondag (...) in één ruk uitlezen. Al was het alleen maar om de kleurrijke details.’ DE VOLKSKRANT‘Een uitstekende, zorgvuldige verzameling van feiten en ontwikkelingen.’ Jan Tinbergen, DE ECONOMIST‘Wilterdink heeft niet alleen die gegevens verzameld maar ze ook geïnterpreteerd in een bredere context van klasseverhoudingen, industrialisering en staatsvorming.’ Abram de Swaan, NRC HANDELSBLAD

... zich voor. Het gaat in deze studie om een dergelijke langere-termijnontwikkeling, om hoofdlijnen in de ontwikkeling van de vermogensverhoudingen in Nederland vanaf het midden van de vorige eeuw ... Nico Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland · dbnl ... . Het plaatsen van die ontwikkeling in het kader van bredere maatschappelijke processen heeft daarbij een tweeledig doel: ... Vermogensverhoudingen in Nederland (1984) ... De openbare terechtstellingen van dieven en rovers die tot ver in de negentiende eeuw in Nederland en elders plaatsvonden, waren, behalve vormen van legitieme geweldstoepassing, ... Nederland had toen nog alle trekken van een pre-industriële en vroeg-kapitalistische maatschappij. Op het politieke vlak hadden zich echter in het recente verleden belangrijke veranderingen ... Nico Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland · dbnl ... ... Nederland had toen nog alle trekken van een pre-industriële en vroeg-kapitalistische maatschappij. Op het politieke vlak hadden zich echter in het recente verleden belangrijke veranderingen voltrokken, gemarkeerd door de jaartallen 1795, 1813 en 1848, waardoor Nederland een constitutionele eenheidsstaat was geworden. Vermogensverhoudingen in Nederland (1984) ... IV Vermogensverhoudingen in de twintigste eeuw (1894-1974): hoofdlijnen van de ontwikkeling 1 Opmerkingen vooraf. De benadering die in dit hoofdstuk zal worden gevolgd, verschilt enigszins van die van het vorige hoofdstuk. Wilterdink, Nico: 'Vermogensverhoudingen in...